Komfortní řešení pro klidný pobyt

Jednopokojové, dvoupokojové a třípokojové apartmány s vlastním sociálním zařízením (wc, vana a sprchový kout) a vybaveným kuchyňským koutem. Ve všech apartmánech je možnost přistýlky. Apartmány jsou vybaveny jednolůžky i dvojlůžky.

Ceník
3.1.-29.3., 3.4.-28.12.

Apartmán 1 ( celkem 1 pokoj)- celková kapacita 2 lůžka+1 přistýlka

1-2 osoby    1.200,- Kč/noc/1 pokoj

Apartmán 2 ( celkem 2 pokoje)- celková kapacita 6 lůžek+1 přistýlka

1-2 osoby    1.500,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    2.560,- Kč/noc/2 pokoje

5-6 osoby    3.280,- Kč/noc/3 pokoje

Apartmán 3 ( celkem 3 pokoje)- celková kapacita 5 lůžek+1 přistýlka

1-2 osoby    1.200,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    2.240,- Kč/noc/2 pokoje

5 osob        2.800,- Kč/noc/2 pokoje

Apartmán 4 ( celkem 2 pokoje)- celková kapacita 4 lůžka+1 přistýlka

1-2 osoby    1.200,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    2.240,- Kč/noc/2 pokoje

Apartmán 5 ( celkem 2 pokoje)- celková kapacita 4 lůžka+1 přistýlka

1-2 osoby    1.200,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    2.240,- Kč/noc/2 pokoje

Apartmán 6 ( celkem 2 pokoje)- celková kapacita 4 lůžka

1-2 osoby    1.200,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    2.240,- Kč/noc/2 pokoje

Přistýlka       400,- Kč/noc

Dětská postýlka    0,-Kč/noc

 

levné ubytování v praze
30.3.-2.4.

Apartmán 1 

1-2 osoby    1.650,- Kč/noc/1 pokoj

Apartmán 2 ( celkem 2 pokoje)

1-2 osoby    2.090,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    3.520,- Kč/noc/2 pokoje

5-6 osoby    4.510,- Kč/noc/3 pokoje

Apartmán 3 ( celkem 3 pokoje)

1-2 osoby    1.650,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    3.080,- Kč/noc/2 pokoje

5 osob         3.850,- Kč/noc/2 pokoje

Apartmán 4 ( celkem 2 pokoje)

1-2 osoby    1.650,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    3.080,- Kč/noc/2 pokoje

Apartmán 5 ( celkem 2 pokoje)

1-2 osoby    1.650,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    3.080,- Kč/noc/2 pokoje

Apartmán 6 ( celkem 2 pokoje)

1-2 osoby    1.650,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    3.080,- Kč/noc/2 pokoje

 

Přistýlka       400,- Kč/noc

Dětská postýlka    0,-Kč/noc

 

29.12.-2.1.

Apartmán 1 ( celkem 1 pokoj)- celková kapacita 2 lůžka+1 přistýlka

1-2 osoby    1.950,- Kč/noc/1 pokoj

Apartmán 2 ( celkem 2 pokoje)- celková kapacita 6 lůžek+1 přistýlka

1-2 osoby    2.470,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    4.160,- Kč/noc/2 pokoje

5-6 osoby    5.330,- Kč/noc/3 pokoje

Apartmán 3 ( celkem 3 pokoje)- celková kapacita 5 lůžek+1 přistýlka

1-2 osoby    1.950,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    3.640,- Kč/noc/2 pokoje

5 osob         4.550,- Kč/noc/2 pokoje

Apartmán 4 ( celkem 2 pokoje)- celková kapacita 4 lůžka+1 přistýlka

1-2 osoby    1.950,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    3.640,- Kč/noc/2 pokoje

Apartmán 5 ( celkem 2 pokoje)- celková kapacita 4 lůžka+1 přistýlka

1-2 osoby    1.950,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    3.640,- Kč/noc/2 pokoje

Apartmán 6 ( celkem 2 pokoje)- celková kapacita 4 lůžka

1-2 osoby    1.950,- Kč/noc/1 pokoj

3-4 osoby    3.640,- Kč/noc/2 pokoje

Přistýlka       400,- Kč/noc

Dětská postýlka    0,-Kč/noc

 

  • Ceník je aktuální k 30.3.2020

  • Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma

  • Pro stálé klienty máme stálou slevu 30% -min.1x týdně!

  • Ceny ubytování jsou bez stravy

  • Ceny jsou včetně DPH a magistrálního poplatku

  • V případě obsazení 1 pokoje (1-2 osoby) zůstávají zbylé pokoje neobsazené a zamčené. V případě zájmu lze další pokoj uvolnit         ( příplatek +20%  k celkové částce). V tomto případě ( každá osoba v samostatném pokoji)

  • V současnosti je u nás možná již pouze platba v hotovosti či převodem

Ubytovací řád a storno podmínky

Podmínky a způsob ubytování:

Apartmány Chodov (dále jen „hotel“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci hotelu na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem hotelu, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.

Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 14 h poté kdykoliv dle domluvy s vedením hotelu téhož dne. Do této doby hotel pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a hotel jej potvrdil.

Klient, který trvá na ubytování před 10.00 h, je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl hotel s klientem jinak.

Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10.00 h. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 10.00 h, může mu hotel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci hotelu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Hotel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 3 dnů od uvolnění pokoje.

V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji hotelu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů hotelu není možné.

Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Hotel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem hotelu vždy prvním dnem zahájením pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování.

Klient je povinen přizpůsobit pobyt v hotelu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

 

Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky:

Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem hotelu, nejpozději však v den ukončení pobytu na základě předložení účtu, resp. faktury, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany klienta.

Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu.

Hotel si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci zálohu 30 % až 100 % z ceny ubytování.

V případě zkrácení pobytu klientem má hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.

Hotel je oprávněný účtovat storno poplatky, a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu, v případě, že klient zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky, telefonicky.
Zrušení rezervace musí být komunikováno přímo s hotelem a může být provedeno nejpozději 48 HODIN před Vaším příjezdem. V případě, že tak neučiníte nebo se nedostavíte do hotelu, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % z celého pobytu. Depozit a rezervační poplatek (kde byly účtovány) jsou nevratné.

 

Rezervace s nutností předplatby:

Celková částka za ubytování (po odečtení depozitu zaplaceného v okamžiku rezervace) bude účtována hotelem v den vytvoření rezervace a je nevratná. Vezměte prosím na vědomí, že v případě zrušení tohoto typu rezervace bude hotel účtovat celkové náklady ubytování.

Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři hotelu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má hotel právo na náhradu škody. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.

V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že hotel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.

V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení hotelu v souladu s podmínkami bodu 7 tohoto článku, je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

Praní prádla hostů. Hotel si vyhrazuje odmítnout ošetřit prádlo, jež je nadměrně znečištěno nebo je poškozeno. Čistírna nenese odpovědnost za narušené vybarvení (ekologické barvy), knoflíky či ozdobné spony poškozené během čistícího procesu. Náhrady škody či ztráty vzniklé vinou čistírny může dosáhnout maximálně pětinásobku ceny za čištění nebo praní uvedeného prádla.

Hotel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Hotel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Hotel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem hosta.

Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Hotel doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře.

Hotel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál hotelu.

 

 

Stravování a prodej alkoholických nápojů
V prostorách hotelu je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně které byly zakoupené v hotelu.

Klient je povinen seznámit personál hotelu s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásí na recepci.

 

1. Personál hotelu je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.

 

2. Pro přijímání návštěv ubytovaných hostů smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance nebo vedení hotelu v čase od 08.00 h do 22.00 h. Zaměstnanec hotelu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných klientech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby hosta bez jeho souhlasu.
 

3. V pokoji a společenských prostorách hotelu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení hotelu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení hotelu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 

4. Klientům není dovoleno vnášet do pokojů věci pro úschovu, kterým hotel vyčlenil jiná místa, např. sportovní potřeby, kočárky, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se klient informuje na recepci. Za poškození majetku hotelu způsobené i přes tento zákaz bude hostovi účtována náhrada škody v plné výši. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.
 

5. Kouření není povoleno ve všech prostorách hotelu. V pokojích i na balkonech, jež náleží k pokoji, platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 10tis. Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.


6. V hotelu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Hotel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.


7. Psi a jiná zvířata se můžou pohybovat v prostorách hotelu jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance hotelu nebo na základě předcházející dohody klienta s hotelem za předpokladu, že majitel prokáže jejich zdravotní způsobilost. Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného hotelového ceníku. Na ubytování psů a jiných zvířat se vztahují následující opatření:

Vstup do ubytovací části hotelu mají pouze malá plemena psů. Ve všech veřejných prostorách hotelu musí být každý pes na vodítku a mít náhubek. Na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použitý inventář, který slouží na přípravu nebo podávání jídla hostům. V případě jakéhokoliv poškození hotelového zařízení zvířetem je klient povinen zaplatit škodu v plné výši. Za zvíře zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete a klient, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil. Za výše uvedené porušení pravidel a opatření, vyjma přímého poškození majetku, které je účtováno hostu v plné výši, bude hostovi účtována za dodatečný úklid pokoje či prostor znečištěný zvířetem částka až ve výši 1 tis. Kč. Hotel si vyhrazuje právo vyúčtovat případně i přímé náklady za čištění, jež budou převyšovat výše uvedenou částku, a to v plné výši. Hotel si také vyhrazuje právo k úhradě/zaplacení nových lůžkovin, jež byly použity pro odpočinek zvířat. Tyto lůžkoviny budou hostovi vyúčtovány v plné výši. Úklid a kontrola pokoje, kde je host ubytován i se zvířetem musí být umožněn tak, aby nedošlo k ohrožení personálu či jiných hostů hotelu. Kontrola musí být umožněna, alespoň jednou denně pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění.

 

8. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji s terasou zavřít okno, zamknout dveře a hotelové klíče odevzdat na recepci. Za ztrátu klíče účtuje hotel částku 6.500,- Kč za kus.


9. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.


10. Hotel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 roků bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách hotelu.


11. V čase od 22.00 h do 06.00 h je klient povinen dodržovat noční klid. 


12. Klient v prostorách hotelu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.


13. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.


14. Spory, které vzniknou z této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech
o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. 


15. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení hotelu právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Hotel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit hotel. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly hotelu, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.

16. Host svým objednáním odsouhlasil, že se obeznámil se všemi provozními řády ubytovací, stravovací části hotelu. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

17. Host poskytující hotelu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve společnosti Promotion Agency, s.r.o. ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Jsme účastníky EET experimentu… Dle zákona elektronicky evidujeme tržby.

rezervace@apartmanychodov.cz

Tel: +420 602 817 368

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Trip Advisor Social Icon
Hněvkovská 21, Praha 4